Za božjo voljo! (For God's Sake!)

Kako mediji spreminjajo način našega predstavljanja / reprezentacije / čaščenja / preklinjanja božanstva

Če nam je všeč ali ne, je duhovnost oblikovala evolucijo medijev, prav tako pa so le-ti nanjo močno vplivali. Dve najbolj učinkoviti tehnološki blagovni znamki, simbol Velikega brata (Big Brother) in znak Drugega življenja (Second Life), sta očitno iskali navdih pri božjem očesu.

Božje igre (God games) so se uvrstile med najbolj uspešen žanr video iger. Tehnološki izumi se vedno bolj potegujejo za status fetišev. S stališča vloge igralcev je vnema za igranje video iger postala nova oblika molitve. Spletnim iskalnikom pripisujemo vlogo preroka. »Res je, saj sem prebral na Google-u«, je kliše, primerljiv z načinom verovanja. Če je religija (bila) opij za ljudstvo, potem bi se v devetdesetih letih lahko enako banalno izrazili o televiziji in danes lahko to bolj ali manj trdimo za YouTube. Satelitska slika, ki je postala popularna preko navigacijskih sistemov (GPS) in preko spletnega programa Google Earth, po eni strani posnema božji pogled na svet, po drugi vsakomur omogoči možnost, da ga osvoji. Tehnologije vdirajo v našo zasebnost tako, kot je to nekoč lahko počel samo Bog. Če osebni računalniki še niso tako zmogljivi, da bi uresničili usodo fiktivnega stroja HAL 9000, super možganov v Kubrickovem filmu Odisejada 2001 (2001 A Space Odyssey), se zdi, da bo do tega kmalu prišlo.

Gledano z druge strani, pa prav cerkve različnih redov in stopenj kar najbolj učinkovito koristijo potencial medijev. Na neki krščanski spletni strani sem prebral, da »Bog vedno uporablja najnovejšo tehnologijo«. Svete vojne se bijejo v virtualnih svetovih. Prav od tehnologije pričakujemo potrditve mitov in čudežev. Splošno znan primer pa je katoliška „podpora“ uspešnemu filmu Mela Gibsona.

Sodobne umetniške prakse so že večkrat postavile v ospredje naslednje teme: tehnološki fetiš, preroška narava interneta, pobožnost, s katero se poslužujemo medijev in “evangelijski” pristop tistih, ki jih ustvarjajo. Sodobna umetnost se je tega pogosto lotila s kritičnim pristopom, pa tudi tako, da je v medijih iskala avtentično sredstvo duhovnosti. S sprejetjem omenjene tematike za svoj natečaj se Pixxelpoint 2008 ravnodušno obrača k svetnikom in heretikom, da bi poiskali projekte, ki raziskujejo odnos med mediji in duhovnostjo v ključnem trenutku človeške zgodovine, na točki spopada med civilizacijami in konservativnimi spodbudami, apokaliptičnimi morami in upanjem na novo razsvetljenstvo.

Domenico Quaranta, kurator


Domenico Quaranta

Domenico Quaranta je umetnostni kritik in kurator, ki živi in dela v Bresci (Italija). S posebno zavzetostjo ter zanimanjem za spletno in novomedijsko umetnost redno objavlja prispevke v reviji Flash Art. Njegova prva knjiga, naslovljena »NET ART 1994-1998: La vicenda di Äda'web« (SPLETNA UMETNOST 1994-1998: Zadeva Äda’web), je bila objavljena leta 2004. Bil je tudi sourednik pri »Connessioni Leggendarie. Net.art 1995-2005« (Legendarne zveze. Spletna umetnost 1995-2005) in »Holy Fire. Art of the Digital Age« (Sveti ogenj. Umetnost digitalne dobe). Skupaj z Matteom Bittanti je bil sourednik knjige »GameScenes. Art in the Age of Videogames « (Prizori iz iger. Umetnost v času videoiger.). Med njegove najnovejše objave sodijo Todd Deutsch: Gamers in Gazira Babeli. Poučuje “Net Art” na akademiji Brera v Milanu ter vodi blog Spawn of the Surreal.

www.domenicoquaranta.net

Izbrane razstave:

HOLY FIRE: ART OF THE DIGITAL AGE
(Sveti ogenj. Umetnost digitalne dobe)
Domenico Quaranta (kurator) & Yves Bernard
Bruselj, 18. – 30. april 2008, iMAL Center for Digital Cultures and Technologies (ArtBrussels OFF Program)
www.imal.org/HolyFire/

SECOND LIFE / REAL LIFE
(Drugo življenje / resnično življenje)
Domenico Quaranta, kurator
Pescara Electronic Artists Meeting 2006 - The Diamond
(Srečanje umetnikov elektronske umetnosti v Pescari 2006 – Diamant)
Pescara, Ecoteca, 6. – 10. december 2006.

C.STEM. Art Electronic Systems and Software Art
(C. STEM. Sistemi elektronske umetnosti in umetnost softvera)
Turin (Italija), 32 Dicembre / AB+ Club, 1. – 2. junij 2006.
www.cstem.it/2006/index_e.php

RADICAL SOFTWARE
(Radikalna programska oprema)
Domenico Quaranta, kurator
Piemonte Share Festival 2006 »Limitless« (Brez meja), Turin (Italija), Accademia Albertina, 8. – 12. marec 2006.

CONNESSIONI LEGGENDARIE – NET.ART 1995-2005
(Legendarne zveze - Spletna umetnost 1995-2005)
Luca Lampo (kurator), 0100101110101101.ORG, Marco Deseriis, Domenico Quaranta
Milano, Mediateca Santa Teresa, 20. oktober – 10. november 2005.

GAMESCENES
(Prizori iz iger)
Domenico Quaranta, kurator
Piemonte Share Festival 2005, Turin (Italija), Palazzo Cavour, 24. februar – 1. marec 2005.

Izbrane knjige in objave:

Domenico Quaranta, Yves Bernard (uredniki), Holy Fire. Art of the Digital Age (Sveti ogenj. Umetnost digitalne dobe), razstavni katalog, Bruselj, iMAL, april 2008.

Domenico Quaranta (glavni urednik), Gazira Babeli (Gazira Babeli), FPEditions, Brescia, marec 2008.

Domenico Quaranta (glavni urednik), Todd Deutsch: Gamers, FPEditions, Brescia, januar 2008.

Domenico Quaranta (glavni urednik), EVA E FRANCO MATTES (0100101110101101.ORG): Portraits (Eva in Franco Mattes, Portreti). Izdana je bila za razstavo z naslovom »EVA E FRANCO MATTES (0100101110101101.ORG): LOL«, Fabio Paris Art Gallery, Brescia, januar 2007.

M. Bittanti, D. Quaranta (urednika), GameScenes. Art in the Age of Videogames (Prizori iz iger. Umetnost v času videoiger), Milano, Johan & Levi 2006.

Domenico Quaranta, NET ART 1994 – 1998. La vicenda di Äda’web, Vita & Pensiero (SPLETNA UMETNOST 1994-1998: Zadeva Äda’web, Življenje & misel). Milano, marec 2004.

Luca Lampo (ed), »Connessioni Leggendarie. NET.ART. 1995-2005«. (Legendarne zveze. SPLETNA UMETNOST. 1995-2005). Besedila avtorjev: Marco Deseriis, Domenico Quaranta, Luca Lampo. Razstavni katalog, Mediateca di Santa Teresa, Milano, 20. oktober – 10. november 2005.

Domenico Quaranta, »GENERATIVE ars« (GENERATIVNA umetnost), In C.STEM, razstavni katalog, Turin, 32 Dicembre / AB+ Club, June 1 – 2, 2006. Sledijo intervjuji z Mariusom Watzom, Fabiom Franchinom, Alessandrom Capozzo & Limiteazerom.

Domenico Quaranta, »The Central Point of everything is not man, but rather the survival of the system« (Osrednja točka vsega ni človek, ampak ohranitev sistema). Intervju z Davidom Grassijem, in I. Ivkovic, D. Grassi (uredniki), Demokino. Virtual Biopolitical Agora (Demokino. Virtualna biolopitična agora.), Aksioma - Maska, 2006.

Domenico Quaranta, »When the limit is set to zero« (Ko je meja postavljena na nič), objavljeno v 0006_Limiteazero, prispevki avtorjev: A. Caronia, D. Quaranta, M. G. Mattei, M. Mancuso, C. Gaggiotti, V. Campanelli, A. Ludovico, l. Taiuti. Naklada: Hublab Editions, 2006.

Domenico Quaranta, »Remediations. Art in Second Life« (Remediacije. Umetnost v drugem življenju), objavljeno v reviji HZ Journal, št. 11, december 2007.

Domenico Quaranta, »A leap into the void: interview with Second Front« (Skok v prazno: intervju z Drugo fronto), naročeno s strani Rhizome.org, objavljeno v Rhizome, 16. april 2007.

Domenico Quaranta, »LeWitt's Ideal Children« (LeWittovi idealni otroci), objavljeno v publikaciji Hz Journal, št. 9, 9. januar 2007.

Domenico Quaranta, "F FOR FAKE: Or how I Iearned to manipulate the media to tell the truth" (P kot ponaredba oz. kako sem se naučil manipulirati medije, da govorijo resnico), objavljeno v publikaciji Emma McRae and Maria Rizzo (uredniki), MESH 19. Global/Regional Perspectives, Australija, september 2006.

Pixxelpoint, Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica, Slovenia
Tel.: 05 33 540 15, E-mail: mestnagalerija@kulturnidom-ng.si