O festivalu

Pixxelpoint se je v času svojega delovanja uveljavil kot eden pomembnejših festivalov novomedijske umetnosti v slovenskem prostoru in si obenem izoblikoval ugled tudi v mednarodnem merilu. Namen festivala je približati informacijske tehnologije širšemu občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi možnostmi uporabe računalnika. V svetu, ki se prav s pomočjo novih tehnologij neustavljivo spreminja, se nam zdi razumevanje osnov tehnokulturnega razvoja, kot del splošne izobrazbe, nadvse pomembno. Prav umetnost (novomedijska) pa je lahko tisto sredstvo, preko katerega se informacijske tehnologije pretvorijo v izraz, ki je ljudem bližji in razumljivejši. Projekt tako vzpodbuja umetniško in teoretsko ustvarjalnost na obmejnem področju ter hkrati razvija čezmejno sodelovanje na inventivnem polju novih medijev, ki že sami po sebi ne poznajo meja in delujejo globalno.

Pixxelpoint se bo odvijal tudi na drugi strani meje, saj bomo k sodelovanju ponovno povabili DAMS, Univerzo iz Gorice, v okviru katere deluje oddelek za nove medije. Čezmejno sodelovanje je izrednega pomena, saj bosta obe mesti tudi v letu 2008 za teden dni postali enotno središče novomedijske umetnosti v širšem prostoru.


Fotografije z lanskoletnega festivalaPixxelpoint, Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica, Slovenia
Tel.: 05 33 540 15, E-mail: mestnagalerija@kulturnidom-ng.si