pETER Purg
pETER Purg na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici (AU UNG) kot izredni profesor vodi modul "Novi mediji" v do-//podiplomskih programih Digitalne//Medijske umetnosti in prakse. Po doktoratu iz medijske umetnosti, komunikoloških in literarnih ved na Univerzi v Erfurtu (Nemčija) objavlja v poljih umetnostne pedagogike, medijske ekologije in interdisciplinarne ustvarjalnosti, njegovi performansi (predavanja) in intermedijska dela segajo od digitalno-analognih miniatur do intervencij v javnem prostoru, pa tudi participativnih in skupnostnih procesov. V letu 2019 kurira mednarodni festival medijske/sodobne umetnosti Pixxelpoint.

Vodi interdisciplinarni mednarodni projekt MAST - Module in Art, Science and Technology*, Akademijo umetnosti pa zastopa tudi v projektih DIVA - Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij (Interreg) ter EmindS (Erasmus+ strateško partnerstvo); vodil je projekte ADRIART (Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching), IDEATE (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) in nagrajeni HiLoVv (Hidden Live(r)s of Venice on Video) ter slovenski tim v proektu PAIC - Participatory Art for Invisible Communities (Ustvarjalna Evropa); vodil je tudi razvojni projekt "Interna in javna e-platforma ter e-gradiva za študijske programe na področju umetnosti in kreativnih industrij"; deluje kot ekspert, evalvator in kurator na področjih digitalne kulture in medijev. Koordinira mrežo ADRIART.CE, ki s podporo CEEPUS povezuje 9 umetniških akademij iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Srbije ter Slovenije. Na IAM - Inštitutu in akademiji za multimedije v Ljubljani je med 2005 in 2012 deloval kot predavatelj in je bil koordinator prenove študijskega programa "Medijska produkcija", za Middlesex University (London) je tam med 2006 in 2012 vodil visokošolski program "Media Production Management".

Je prejemnik priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« Slovenske znanstvene fundacije v letu 2011; deluje kot član odborov in žirij ter komentator na področjih umetnosti in znanosti, je član foruma University-Business Cooperation Evropske komisije. pETER Purg je tudi član Sveta NAKVIS, kjer v mandatu 2016 - 2022 zastopa Slovensko rektorsko konferenco; deluje pa tudi mednarodno kot presojevalec za akademsko kakovost. Gostoval je na številnih izobraževalnih in kulturnih institucijah v Sloveniji in tujini; raziskuje, svetuje, žirira, kurira, producira in razvija na različnih področjih novih medijev ter (inter)medijske umetnosti. V mandatu 2019-2023 je član Strokovne komisije za področje intermedijske umetnosti pri Ministrstvu za kulturo RS. Med 2001 in 2006 je vodil interdisciplinarni kolektiv Bobnars United s preko sto glasbenimi in intermedijskimi dogodki ter nekaj raziskovalnimi projekti, sozasnoval je protipotrošniške performativne akcije Podgana PPP, bil aktivni član KD Priden Možic...


http://au.ung.si/peterpurg
Festival so omogočili:

   


Partnerji:Sponzorji: