PREDMET
Besedilo skladbe Mouchette je povzeto po spletnem mestu www.mouchette.org. To je čuden in zanimiv svet »skoraj trinajstletne« deklice Mouchette, znane tudi pod imenom nizozemske umetnice Martine Neddam (www.neddam.org). Vokalni deli zvočnega zapisa, označeni z oznako »Spoken« (govor), niso nujno popolnoma natančno usklajeni z zapisanimi ritmi (dovolj je naravni govorni ritem). Deli zvočnega zapisa z oznako »Buzzing Fly« (brenčanje muhe) so improvizacijski segmenti, kjer lahko igralci oponašajo brenčanje muhe s svojim instrumentom; lahko bi začeli s hitrimi, ritmično nepravilnimi prehodi na trobilih in s hitrim tremolom, ustvarjenim z vzdolžnim drsenjem po strunah na godalnih instrumentih. To bi moralo zveneti kot mehko, rahlo nadležno zvočno ozadje. Trkala za drugi del sestavljajo hkratni zven ksilofona in triangla. Instrumenti: Flavta, klarinet, klavir, violina, viola, čelo, trkala (lesene klade, bič, triangel in ksilofon).
UMETNIK / UMETNICA
Martine Neddam je vizualna umetnica, ki ustvarja skozi internetne virtualne osebnostmi s samostojnim umetniškim življenjem, medtem ko prava avtorica ostaja nevidna. Anonimno preiskuje koncept online identitete skozi virtualne osebnosti, kot so Mouchette, David Still, XiaoQian in kolektivni vmesnik virtualperson.net. Z delom MyDesktopLife nadaljuje svoje raziskovalno delo o identiteti v spletnem brskalniku, ob tem pa razvija izvirno vizualno podobo in notranji glas.

neddam.info