PREDMET
Mercedes je računski stroj, ki je človeškim računalnikom pomagal pri različnih matematičnih izračunih pred prihodom elektronskih računalnikov. Med drugim so ga v dvajsetih letih prejšnjega stoletja pod vodstvom Clare Froelich uporabljali na matematičnem oddelku telefonskega laboratorija Bell v New Yorku, v raziskovalne namene. V 1950-ih so ga uporabljali tudi v moskovskem inštitutu Keldysh (Akademija znanosti) za izračunavanje krivulj leta za prvi satelit na svetu, Sputnik, pod vodstvom Aleksandra K. Platonova in Raise K. Kazakove. Mercedes je tako povezoval Vzhod in Zahod v dobi industrijskega, ročnega računanja.
UMETNIK / UMETNICA
Francis Hunger (*1976, Dessau) živi in dela v Leipzigu. V svoji umetniški praksi povezuje umetniško raziskovanje s pripovedništvom skozi medij instalacij, radijskih iger in performansov. V njegovih delih je vključeno kritičen razmislek o historičnemu opisovanju tehnologijo kot ideološko zaznamovanem védenju in konstruktu moči. Instalacije in performansi: The Setun Conspiracy (2005-2008) o svetovnemu ternarnemu - in ne binarnemu - računalniku Setunu, ki so ga leta 1958 razvili na Državni univerzi v Moskvi; History Exhaustion (2009) o zmotljivosti posameznika sredi ideološkega izmeta 20. stoletja. The Woman Who Never Went into Space (2012) je instalacija in radijska igra o Valentini Ponormayevi, ki je bila leta 1963 izbrana kot namestnica prve ženske v vesolju. Video instalacija Tolpa (2012) govori o prikazovanju mas v filmih Dzige Vertofa. V svojem delu Deep Love Algorithm (2013) Hunger raziskuje podatkovno bazo kot kulturno obliko skozi »road movie«, sestavljen pretežno iz teksta.

www.irmielin.org