ˆJoško Bohunsky

<spam>videti moram tvoje joške.</spam>

<nospam>plz</nospam>

post-akceleracionizem
Rusija, 2014

a=tF²
V post-akceleracionizmu se umetnost (a) izračuna kot matematični produkt časa (t) in sile na kvadrat (F).


Joško Bohunsky

Joško Bohunsky (1969, Moskva, Rusija) pri svojem umetniškem delu uporablja medijsko umetnost, performanse, instalacije in filme. Ko prikazuje vseprisotnost "korporativnega sveta", Bohunsky z vizualnim pripovedništvom komentira različne družbenopolitične pojave. S svojimi umetniškimi deli preiskuje koncepte, kot sta avtentičnost in objektivnost, pri čemer se drži enciklopedičnega pristopa in kvazi-znanstvene natančnosti, ustvarja pa tudi dokumentarne filme ter "izmišljeno fikcijo". Pri svojem delu nas prisili, da medijsko umetnost obravnavamo kot reaktiven in včasih celo avtističen medij s komentarjem na opresijo v sodobni družbi. S postakceleracijskim pristopom poskuša ujeti dinamiko med občinstvom in avtorjem, tako da objektivizira čustva in preiskuje dualnost, ki se razvije zaradi različnih interpretacij. Njegova dela imajo močno politično noto. Misli oziroma sanje o izničenju (zgodovinske ali družbene) fiksne identitete so stalnica pri njegovih delih.