Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša

Krediti/Credits

www.janezjansa.si/credits
Slovenija, 2013 – v teku


Krediti/Credits je serija miniaturnih del avtorjev Janeza Janše, Janeza Janše in Janeza Janše. V delo so zajeti motivi iz njihovih del oziroma motivi, ki so s temi deli povezani in so natisnjeni na bančnih in kreditnih karticah. Bančne in kreditne kartice so medij zaupanja. Zaupanje je osnovno razmerje, ki vlada celotnemu finančnemu sektorju. Ta sloni na brezpogojnem zaupanju, tako rekoč slepi veri – gre za svet virtualnega. Če se ta temeljni sporazum prekrši, se lahko ves sistem sesuje. Tudi muzej oziroma galerija je svojevrsten prostor zaupanja. Medtem ko banke hranijo denar in ga negujejo, krepijo, posojajo in z njim ustvarjajo novo vrednost, muzeji enako počnejo z umetniškimi deli. V muzeju umetniško delo ustvarja dodano vrednost. Muzej brez umetniških del je kot banka brez denarja. Umetniki so muzejem zaupali svoje bančne kartice in v njihove roke položili del svojega življenja. V seriji Krediti/Credits se tako na isti ravni srečata dve ustanovi zaupanja: banke ustvarjajo pogoje za proizvodnjo, izdajajo bančne kartice in skrbijo za denar, položen na račune teh kartic. Po drugi strani muzej zagotavlja javnosti dostop do teh predmetov in hkrati skrbi, da so ti celi in na varnem.


Janez Janša

je konceptualni umetnik, performer in producent. Je avtor številnih videov, performansov, instalacij in del, ki slonijo na novih medijih. Mnoga je predstavil na različnih razstavah in festivalih. Režiral je film Jaz sem Janez Janša in soustanovil Zavod za sodobne umetnosti Aksioma, kjer je tudi direktor. Je tudi umetniški direktor projektnega prostora Aksioma.
www.aksioma.org

Janez Janša

je umetnik, teoretik, performer in režiser interdisciplinarnih performansov, pa tudi konceptualnih in vizualnih umetniških del. Njegova dela imajo močno kritično in politično noto, njihov namen pa je raziskovanje razmerja med umetnostjo in družbenopolitičnim kontekstom. Je tudi direktor Maske, zavoda za založništvo, produkcijo in izobraževanje.

Janez Janša

je vizualni umetnik, ki pri svojem ustvarjalnem delu uporablja različne tradicionalne vizualno-umetniške prakse, konceptualno umetnost in nove medije. Leta 2003 je na 50. Beneškem festivalu zastopal Slovenijo. Svoja dela je predstavil na bienalu v Sao Paolu, Praškem bienalu, bienalu v Limericku in na številnih drugih razstavah.
www.zigakariz.com