Denis Mavrič

WHO IS THE ARTIST

ali

KDO JE KDO, JE KDO, ... JE

interaktivna videoinstalacija
Slovenija, 2014

Kdo je tisti, ki odloča, kaj šteje k sodobni umetnosti. Kritik, kustos, dražitelj, galerist, zbiratelj ali javnost?
Likovni kritik Arthur C. Danto pravi, da nas je prav globalizem pripeljal do točke, ko umetnost ne obstaja več in je lahko za umetnost razglašeno karkoli.
Novi mediji so zasenčili tradicionalne tehnike kot so slikarstvo, grafika, kiparstvo, s tem pa so umetnine prerasle meje fizičnega in se danes lahko preko zvočne in časovne razsežnosti manifestirajo tudi v virtualnem spletnem prostoru.
Interaktivna videoinstalacija se ukvarja z vprašanjem, kdo je avtor umetniškega dela v sodobni umetniški produkciji. Je to financer, so to ministrstva, fundacije, donatorji in ali se umetnik na nek način prostituira in sledi določenim konceptom, ki jih te institucije narekujejo. Koliko je še ostalo svobode in avtentičnosti v današnji umetniški produkciji. Koliko je še ostalo časa za produkcijo, saj ga umetnik večino porabi za birokracijo, ki je nujna za pridobitev sredstev za produkcijo umetniškega dela. Ali so v strokovni javnosti, ki obdaja umetnika, kustosi in kuratorji soavtorji umetniškega dela? Kdo je tu kdo in ali je to danes sploh še pomembno?

 

Denis Mavrič

Denis Mavrič (1974) je diplomantka Likovne Akademije v Benetkah. Deluje na področju kreativnih industrij, konceptualizaciji razstavnih prostorov in scenografije dogodkov. Trenutno je študentka magistrskega programa "Medijske umetnosti in prakse" na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici, kjer se izobražuje na področju sodobnih umetniških praks.