333,7 MS PIXXELPOINT 13
    Nova Gorica — Gorica / Gorizia
    7 — 14 December 2012

    Slovenščina
    English

Hitrost zvoka ob povpreprečni
temperaturi 4.1°C je 333.7 m/s


    Kuratorja
    Program festivala
    Katalog festivala
    Mednarodni seminar