New Media Art Festival
Nova Gorica / Gorizia, 2. - 9. december 2011

----------------------------------------------------------------------------------------
* Pripravimo se...   * Program   * Sodelujoči umetniki   * Arhiv   * Stiki   * English
----------------------------------------------------------------------------------------

Naslov 12. nadaljevanja mednarodnega festivala novih medijev Pixxelpoint 2011 je primerno zavit v tančico: geslo PRIPRAVIMO SE... označuje zgolj prostor dogajanja, ki ga poganja ustvarjalna sila: to je "vrnitev na začetek“ za tiste, ki jih zanima, kaj ustvarja umetnost novih medijev, kako se ta preliva iz ene manifestacije v drugo, kako te manifestacije dobivajo nove pomene v različnih kontekstih, ne glede na uporabljeni material ali medij. To zlasti drži, ko govorimo o vplivu fundamentalnega/historičnega registra vpliva na to, kar bi lahko nastalo, ko se srečata "poslanstvo in usoda“ umetnosti novih medijev.

Lahko rečemo tudi, da je ena izmed značilnosti umetnosti novih medijev to, da potencialno ustvarja kritične momente; tako se odpirajo možnosti za nastanek nečesa novega.

Pri obravnavi oblik umetnosti, ki temeljijo na novih medijih, je pogost jedrni pristop, po katerem "nove tehnologije niso nič drugega kot novo sredstvo za doseganje določenega cilja.“ Kaj torej prinaša takšno razmišljanje? In kako je ta prostor dogajanja sploh mogoče opisati s takšnimi trditvami, ki se na prvi pogled zdijo tako nezdružljive, a vseeno soobstajajo in so neločljivo povezane?

Rezultati ustvarjanja označujejo ustvarjalni moment, ki se postopkovno znova poveže z rezultatom ustvarjanja, njihov prihod pa razkrije možnosti za preoblikovanje in odpira prostor za nove možnosti. Tako se pokaže politični in kulturni kontekst sodobne umetnostne produkcije v luči razvijajočih se mikropolitičnih sil ustvarjanja.

Smisel tega je ohranjanje povezav med povezanimi subjekti, tako da potegnemo črto prek različnih ravni produkcije – in prav to je bistvo 12. festivala Pixxelpoint – povezave z eventualnostjo implikacij ob zelo kritičnih prizadevanjih za ustvarjanje različnih oblik artikulacije na področju umetnosti novih medijev.

Kuratorski tim

Gülsen Bal, teoretičarka vizualne kulture in kustosinja. Direktorica, vodja za razvoj projektov in programov na dunajskem centru za umetniške projekte Open Space. Balova je avtorica številnih člankov, sodelovala je pri različnih razpravah in organizirala delavnice v Turčiji, Veliki Britaniji in drugod po Evropi.
BridA / Jurij Pavlica, Sendi Mango, Tom Kerševan - kolektiv se je formiral leta 1996, v času, ko so njegovi člani študirali na beneški Akademiji lepih umetnosti. Od takrat je BridA razvila vrsto vrhunskih umetniških projektov na mednarodnem nivoju.

O festivalu

Pixxelpoint se je v času svojega delovanja uveljavil kot eden pomembnejših festivalov novomedijske umetnosti v slovenskem prostoru in si obenem izoblikoval ugled tudi v mednarodnem merilu. Namen festivala je približati informacijske tehnologije širšemu občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi možnostmi uporabe računalnika. V svetu, ki se prav s pomočjo novih tehnologij neustavljivo spreminja, se nam zdi razumevanje osnov tehnokulturnega razvoja, kot del splošne izobrazbe, nadvse pomembno. Prav umetnost (novomedijska) pa je lahko tisto sredstvo, preko katerega se informacijske tehnologije pretvorijo v izraz, ki je ljudem bližji in razumljivejši. Projekt tako vzpodbuja umetniško in teoretsko ustvarjalnost na obmejnem področju ter hkrati razvija čezmejno sodelovanje na inventivnem polju novih medijev, ki že sami po sebi ne poznajo meja in delujejo globalno.

Pixxelpoint se bo odvijal tudi na drugi strani meje, saj bomo k sodelovanju ponovno povabili partnerje iz Gorice. Čezmejno sodelovanje je izrednega pomena, saj bosta obe mesti tudi v letu 2011 za teden dni postali enotno središče novomedijske umetnosti v širšem prostoru.

Vzporedno z razstavnim programom pripravljamo tudi vrsto razprav oziroma okroglih miz ter delavnic.

Več o tem bo objavljeno pravočasno.

Izdan bo tudi katalog festivala Pixxelpoint 2011 s predgovorom skupine kustosov.

Obseg programa:

- serija razstav,
- video projekcije,
- delavnice za otroke,
- razprave/okrogle mize.


Katalog Pixxelpoint 2011 [PDF]

----------------------------------------------------------------------------------------