dresscode

Če naj bi v šestdesetih pojavnost čim bolj neposredno in zvesto izražala človekovo pravo bistvo, so pozna sedemdeseta in zlasti osemdeseta leta prinesla pojem imidža, kar implicira razliko med človekom in njegovim videzom. Podobo si lahko premišljeno nadeneš, da lahko z njo dosežeš hoteni vtis, toda tudi zato, da lahko z ironično distanco dosežeš nekakšno zunanjo identifikacijo z lastnimi željami. Prostovoljno nadevanje podobe oziroma vloge lahko gledamo tudi v razmerju do sistemov oblasti na raznih ravneh, ki posameznika postavljajo v specifične vloge in podobe. Imidž lahko pervertira to ujetost v družbene vloge in se ji izmika, ali pa pomeni zavesten, ironičen in hladen pristanek nanje. Novo tisočletje je zaznamovala dominacija novih medijskih tehnologij, zato zunanji videzi in identitete niso več določeni spolno in razredno. Bolj kot kadarkoli so postali domena kreativnosti in svobodne izbire. Na festivalu bomo predstavili dela, ki obravnavajo formalne, estetske in družbeno-kulturne vidike digitalnih medijev, ob tem pa kritično razpravljajo o ključnih dogajanjih na presečišču mode in novejše medijske tehnologije. Izbrana dela medijske umetnosti bodo bolj kot za tehnološke inovacije kazala zanimanje za formuliranje estetskih načinov izražanja, za razširjanje umetnostnega polja, za artikulacijo spremenljivega razmerja med ljudmi, videzi in mediji. Zaželjeno je, da dogajanja na presečišču mode in medijske tehnologije avtorji razumejo realistično in jih vzamejo za svoje z dobro mero zgodovinske in politične zavesti, so pri tem kritični do družbeno-kulturnega pomena oblačenja, hkrati pa zvesti umetniškemu in tehnološkemu avantgardizmu.

Igor Španjol

Igor Španjol

Biografija

Igor Španjol (1972) je študiral sociologijo kulture in umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pri SCCA-Ljubljana je leta 1999 izšel Videodokument - pregledni katalog zgodovine videa v Sloveniji. Španjol je bil član uredništva tega projekta, raziskovalno delo, ki ga je opravil v tem okviru (1994-99), pa predstavlja pionirsko delo na področju dokumentiranja medijske kulture in sodobne vizualne umetnosti v Sloveniji. Njegovo delo na SCCA-Ljubljana, kjer je bil od začetka leta 1998 do začetka leta 1999 programski koordinator, je pomenilo odpiranje področja slovenske medijske umetnosti – tako v smislu produkcije kot v smislu refleksije – za širši krog udeležencev in s tem za nove kreativne potenciale. Poleg tega je opravil tečaj za kustose sodobne umetnosti (Svet umetnosti, Galerija Škuc, Ljubljana, 1997) in kurz za kustose medijske umetnosti (media.art.theory.week, Lamparna, Labin, 2000). Sodeloval je z založbo Studia humanitatis (1993-97) in Fakulteto za podiplomski humanistični študij Institutum Studiorum Humanitatis (1997-98).
Od februarja 1999 opravlja delo kustosa za medijsko umetnost v Moderni galeriji v Ljubljani. Njegovo delo (skrb za zbirko video in umetnosti novih medijev, priprave video projekcij, sodelovanje pri koncipiranju in organiziranju razstavnega programa, okroglih miz in predavanj) odpira možnosti razširitve tistega dela programa galerije, ki je posvečen sodobni umetnosti – ta je namreč kreativno temeljno odvisna od novih medijev in tehnologij, historično pa je utemeljena prav na tradiciji medijske umetnosti.
Leta 2004 se je strokovno izpopolnjeval na oddelku za nove medije Muzeja moderne umetnosti Centra Georges Pompidou v Parizu. Je kustos programa projekcij del sodobnih umetnikov v medijih gibljivih slik Izposojeni arhivi v Moderni galeriji ter sokustos razstav in sourednik publikacij projekta Slovenska umetnost 1975 – 2005.
O medijski umetnosti je predaval v Ljubljani, Zagrebu, Skopju, Gorici, Parizu in Kyiviju. Redno piše strokovne tekste, članke in eseje o sodobni umetnosti v revije (Texte zur Kunst, M'Ars, Zivot umjetnosti,…) in letne kataloge Galerije Škuc.

Kuratorske razstave:

 • Ta umetnost je reciklirana / This Art Is Recycled, Galerija Škuc, Ljubljana, 1997 (del kuratorskega programa Svet umetnosti v Galeriji Škuc, koncept recikliranja v sodobni slovenski umetnosti, urednik kataloga)
 • Lujo Vodopivec, Parcours, Moderna galerija Ljubljana, 1999 (retrospektiva, skulpture, urednik kataloga)
 • Aspects/Positions - 50 Years of Art in Central Europe 1049-1999, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2000 (kuratorska asistenca za Slovenijo)
 • Reality Check - Recent developments in British Photography and Video, Moderna galerija Ljubljana 2002 (kustos - svetovalec)
 • Slovenska umetnost 1975-85, Moderna galerija Ljubljana, 2003 (v sodelovanju z Igorjem Zabelom, urednik kataloga)
 • Mercury Falling, Miha Vipotnik, Galerija Škuc, 2003 (samostojna razstava, video umetnost)
 • Siete gia li – L'arte contemporanea in Slovenia, Genova, Loggia della Mercanzia, 2003
 • No rest for Magna Purga, Kostja Gatnik, Moderna galerija, 2004 (retrospektiva, urednik kataloga)
 • Slovenska umetnost 1985-95, Moderna galerija Ljubljana, 2004 (v sodelovanju z Igorjem Zabelom, urednik kataloga)

Publikacije:

 • Videodokument: video umetnost v slovenskem prostoru 1969-1998 = video art in Slovenia 1969-1998., Ljubljana: Open Society Institute - Slovenia, 1999
 • Parcours: pregledna razstava, Ljubljana: Moderna galerija, 1999
 • Konceptualna umetnost 60-ih in 70-ih let. This art is recycled, Ljubljana: Galerija ŠKUC, 1997
 • Mestomorfoze, Ljubljana: Založba /*cf., Sorosov center za sodobne umetnosti, 1999
 • Umetnina: kaj je to?, Ljubljana: Založba /*cf., Sorosov center za sodobne umetnosti, 1999
 • Rabe fotografije, Ljubljana: Založba /*cf. , Sorosov center za sodobne umetnosti, 1999 Vulgata, Ljubljana: Moderna galerija, 2000
 • Andy Warhol - življenje in delo (1928-1987, Ljubljana: Moderna galerija, 2001
 • Reality check: nova dogajanja v britanski fotografiji in videu, Ljubljana: Moderna galerija, 2002
 • Do roba in naprej : slovenska umetnost 1975-1985, Ljubljana: Moderna galerija, 2003

Izbrani članki:

 • Apolonija v kontekstu prostora / Apolonija in the context of space, M'ars, No. 3-4, 1999
 • Busheva Amerika: od puča do vojne, Ljubljana: UMco, 2001
 • Neznosna lahkost fotografiranja, Fotografija. No. 12, 2001
 • Senčna slika, Likovne besede, No. 55-56, 2001
 • Parcours Luja Vodopivca, Likovne besede, No. 59-60, 2002
 • Net.curator?, M'ars, No.3-4, 2001
 • Megabajti v galeriji: pogovor, Delo, No. 86, 13. april 2004 (interview)
 • Veliki pok: multimedijska umetnost in alternativna scena v prvi polovici osemdesetih let, Ljubljana: Moderna galerija, 2003
 • Kaj sodobna umetnost zahteva od svojih institucij?, Umetnostna kronika, No. 1, 2003

Dodatne informacije:

www.mg-lj.si
www.ljudmila.org/scca/publicat.htm
desk.org:8080/ASU2/a.network.doc
vi.potnik.siol.com/info.htm